Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – 1. faza
Musum of Modern and Contemporary Art Rijeka – Phase 1